Chwistrellwr

  • Sprayer

    Chwistrellwr

    1. Mae'r model cyfleustodau yn ymwneud â pheiriant amaethyddol, yn enwedig offer sy'n gallu cludo eginblanhigion reis, cludo grawn, taenu gwrtaith a churo meddygaeth mewn cae paddy.Gyda chyflymder cyflymu moderneiddio amaethyddol cenedlaethol, mae lefel y mecaneiddio amaethyddol yn Tsieina wedi gwella'n fawr.O ran tyfu caeau paddy, mae'n gyffredin iawn i drawsblanwr reis ddisodli trawsblanwr artiffisial.Ond y broblem o ganlyniad yw bod...